دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
۱۴۰۰/۹/۷
معرفي

 


آقای دکتر محمد رحیمی مدیسه
رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه
استادیار و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
تردیدی نیست که امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی سیاسی و کلاً تصاحب سهم اقتصادی بیشتر نسبت به یکدیگر در مناسبات متکثر، متنوع و پر شتاب جهانی، آنان را ناگزیر به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی از طریق بسط و توسعه توان علمی و فناوری نموده است و درست به همین خاطر است که در پهنه این رقابت نفس گیر، ایران اسلامی نیز به منظور بازیابی منزلت علمی شکوهمند و پر افتخار خویش در عرصه جهانی، چاره ای جز مصروف داشتن تمامی امکانات، ظرفیتها و فرصتهای موجود و به ویژه موهبت های الهی هوش و استعداد ذاتی و کم نظیر اندیشمندان و نخبگان خود در فتح قله های ترقی و شکستن مرزهای دانش ندارد. در چنین شرایطی، نقش بی بدیل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی در نیل به این آرمان مقدس را نمی توان و نباید از نظر دور داشت. آرمانی که تحقق آن، تنها از رهگذر برنامه ریزی جامع و همسو با سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های پنج ساله توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم آنان، در راستای پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی- فرهنگی، امکان پذیر می باشد

اعضای هیأت علمی، بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند و باید به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در آموزش دانشجویان، ارتقای بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. امروزه اعضای هیأت علمی، دارای شرح وظایف گسترده آموزش، پژوهش، خدمات درمانی و فعالیتهای اجرایی می باشند. نظام ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی، نقش عمده ای در جهت دهی فعالیتهای اعضای هیأت علمی ایفا می کنند و از این رو از جایگاه خاصی در سیاست گذاری آموزش عالی برخوردار است.

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی، بر اساس مصوبه جلسه 608 مورخ 86/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، تشکیل گردید و متعاقب آن هیأت اجرایی جذب، جهت بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از ابتدای سال 1387 به طور رسمی تأسیس و آغاز به کار نمود.

اعضای حقیقی هیأت اجرایی جذب، با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت و برای مدت چهار سال منصوب می شوند.

مسئولیت این هیأت، تصمیم گیری در امور مربوط به جذب، استخدام پیمانی، انجام تعهدات، بورسیه، تبدیل وضعیت، ارتقاء، انتقال یا مأموریت، تعیین میزان نیاز به عضو هیأت علمی در گروه های آموزشی و اجرای فراخوان بکارگیری اعضای هیأت علمی دانشگاه و مبنای تصمیم گیری در هیأت، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط و بازوهای تصمیم سازی، کارگروه های بررسی صلاحیت علمی و عمومی و کارشناسان شاغل در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب می باشند.

اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی متشکل از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، که با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب وزارت برای مدت چهار سال منصوب می شوند، بر اساس شاخصهای صلاحیتهای عمومی، در مورد انتخاب اصلح از بین متقاضیان عضویت هیأت علمی و سایر امور مرتبط، در حفظ و تداوم ارزشها در دانشگاه تلاش می نمایند.

کارگروه های بررسی صلاحیت علمی، به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان، در تخصصهای مختلف، حسب مورد با ترکیب زیر تشکیل می شوند: رئیس دانشکده یا پژوهشکده مرتبط، مدیر گروه، حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی گروه و نماینده هیأت اجرایی جذب.

کارشناسان دبیرخانه، کلیه امور اجرایی هیأت از قبیل انجام فرایند فراخوان، پاسخگویی به متقاضیان، تشکیل پرونده ، آماده سازی دستور کار جلسات هیأت جذب و کارگروه ها و پیگیری مصوبات را انجام می دهند.

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/09/10
تعداد بازدید: 2780
آدرس : شهركرد ،بلوار آيت الله كاشاني، ستاد دانشگاه علوم پزشكي
كدپستي : 8815713471      تلفن : 33332804-038
دور نگار :  33332804 -038
jazb@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/09/07
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal